Werkwijze
'Zomer aan de Lek'

Een coachingstraject is maatwerk. Ik kijk per kind welke creatieve methode aanlsuit bij de interesse en de belevingswereld. Begeleiding en ondersteuning kan gebeuren  met behulp van tekenen, schilderen, boetseren, scheuren, knippen, plakken enzovoorts. Het kan ook zijn dat ik met het kind naar buiten ga voor een spel of een wandeling. Hoe meer inzicht ik krijg in wat er speelt, des te gerichter ik aan de slag kan gaan.


Intake

Kennismaken is belangrijk. Daar neem ik ruim de tijd voor. Voorafgaand aan het gesprek stuur ik een intakeformulier toe. Tijdens onze kennismaking ben ik dan al van het één en ander op de hoogte. Wanneer er een klik is en er is vertrouwen om een coachingstraject in te gaan maken wij een vervolgafspraak. 


Vervolg

De lengte van een coachingstraject is gemiddeld 3-5 sessies. Van iedere sessie maak

ik een verslag. Na 3 sessies volgt er een evaluatie en bespreken wij het eventuele vervolgtraject. Een eindgesprek maakt onderdeel uit van het traject. 


Waar

In mijn praktijk of (in overleg) bij jou thuis. 


Workshops

De workshops op deze site zijn voor een groot deel gericht op kinderen van basisschoolleeftijd en prima inzetbaar tijdens een coachingstraject. Naast coaching geef ik creatieve workshops en kunst en cultuurlessen op basischolen, buitenschoolse opvang en op verzoek.

Het doel van mijn workshops is in de eerste instantie kinderen een leuke tijd te bezorgen. Daarbij ontdekken en ontwikkelen kinderen vaardigheden en bouwen aan zelfvertrouwen.  

☺︎