regelingen en voorwaarden


Algemene voorwaarden EEFKE.NUOVEREENKOMST

Een coachsessie kan starten zodra er een overeenkomst en toestemmingsformulier voor akkoord is getekend en door EEFKE.NU is ontvangen. Indien van toepassing, moeten beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding/kindercoaching. De ondergetekende gezaghebbende ouder zorgt er voor dat de andere gezaghebbende ouder geïnformeerd wordt over de begeleiding . Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder bezwaren maakt tegen de coaching hij /zij de consequenties daarvan op zich neemt.

EEFKE.NU kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 


VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY

EEFKE.NU verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.

Het proces van de coaching wordt besproken met de ouder(s). Inhoudelijke informatie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind en met toestemming van het kind.

Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt toestemming gevraagd aan de ouder(s).


Bij gebruik van de diensten van EEFKE.NU worden de volgende door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Emailadres

Bankrekeningnummer

Overige gegevens die verstrekt zijn door onderandere het invullen van het contactformulier, intakeformulier, toestemmingsformulier en overige correspondentie. (inclusief telefonisch verstrekking van gegevens)


TARIEVEN

De actuele tarieven staan vermelde op de pagina 'contact' op deze website. Een kennismakingsgesprek is gratis. Evaluatie en eindgesprekken maken onderdeel uit van een traject. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Kort overleg per mail of telefoon zijn inbegrepen. 


VERPLAATSEN OF AFZEGGING AFSPRAAK

Graag zo snel mogelijk voor de aanvang van een kennismakingsgesprek of sessie.

Indien een kind/ouder te laat komt, zal het niet altijd mogelijk zijn de gereserveerde coachingstijd te halen.


BETALINGSVOORWAARDEN

Ouders krijgen na iedere coachsessie een factuur. Deze factuur dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan.

Wanneer er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt EEKE.NU een betalingsherinnering.

Bij elke volgende betalingsherinnering wordt €4,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Bij een betalingsachterstand zal mogelijk verdere behandeling worden opgeschort, totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Wet Kwaliteiten Klachten Geschillen Zorg

☺︎